31.jaanuaril 2020 vastu v?etud uue Presidendi avalduse (“Presidential Proclamation 9983”) kohaselt laiendati kehtivaid reisipiiranguid P.P. 9645 kuue lisariigi kodanike v?rra. Piirangud kehtivad ainult immigrandiviisade ja/v?i DV loteriiviisade, mitte aga mitteimmigrandiviisade puhul. Lisainformatsiooni leiate j?rgnevalt lingilt.  

Oluline teave viisataotlejatele seoses uut tüüpi koroonaviirusega: V?lisriikidest Ameerika ühendriikidesse sisenejatele, kes on viibinud 26 riigis, mis moodustavad Schengei tsooni, Iraani Islamivabariigi v?i Hiina Rahvavabariigi, v?lja arvatud Hongkongi erihalduspiirkond ja Macau, on sissep??s Ameerika ühendriikidesse l?bi sissep??susadama 14 p?eva jooksul keelatud vastavalt presidendi v?ljakuulutamisele 9984, 9992 ja sellele j?rgnevale v?ljakuulutamisele, mis on v?lja antud 11. m?rtsil 2020. Sisenemise peatamises on teatud erandid, sealhulgas erandid USA seaduslike püsielanike ja USA kodanike teatud pereliikmete ning seaduslike püsielanike jaoks, lisaks teised erandid, mis on v?ljakuulutuses esile toodud. Kui Te elate riigis, olete hiljuti reisinud v?i plaanite transiiti v?i reisi Hiina, Iraani v?i Schengei tsooni (millele v?ljakuulutamise alusel lisanduvad Austria, Belgia, T?ehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Island, Itaalia, L?ti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja ?veits) enne oma planeeritud reisi Ameerika ühendriikidesse, soovitame Teil intervjuu aega 14 p?eva edasi lükata alates p?evast, millal lahkusite v?lja toodud riigist/riikidest. T?iendavalt, kui Teil tekivad gripilaadsed sümptomid v?i usute, et Teil v?ib olla uut tüüpi koroonaviirus, soovitame Teil tungivalt intervjuu aega v?hemalt 14 p?eva edasi lükata. Intervjuu aja muutmise eest tasu ei v?eta ning viisataotluste l?ivud kehtivad riigis, kus l?iv maksti, kuni üks aasta. Kui Teil tekib küsimusi eelseisva konsulaarkohtumise muutmise kohta, palun v?tke meiega ühendust. Kontakandmed leiate siit: //cdn.ustraveldocs.com/ee_ee/ee-main-contactus.asp

Teave viisataotlejatele seoses uut tüüpi koroonaviirusega: 17. m?rtsi 2020 seisuga Ameerika ühendriikide suursaatkond Tallinnas tühistab k?ik rutiinsed immigrandi ja mitteimmigrandi viisade intervjuu ajad. J?tkame rutiinseid viisateenuseid nii kiiresti kui v?imalik, kuid me ei oska hetkel konkreetset kuup?eva anda. Viisataotluste l?ivud kehtivad ja neid saab kasutada ühe aasta jooksul riigis, kus l?iv maksti. Kui Teil on kiireloomuline küsimus ja peate viivitamatult reisima, palun j?rgige juhiseid, mille Te saate e-posti aadressil [email protected], et taotleda eelisj?rjekorras intervjuu aega.